دقیقترین اطلاعات از زلزله ایران و جهان

اطلاعاتی بسیار مهم و کارشناسی از زلزله و ژئوفیزیک

زمين لرزه هاي استان تهران و آذربايجان شرقي

تهران            

قديمي ترين زمين لرزه دستگاهي رويداده در استان تهران در تاريخ 24/11/1905 ثبت شده است.
   طول و عرض جغرافيايي رو مرکز آن ، به ترتيب 76/35 و05/52مي باشد.
   بزرگاي آن در مقياس امواج دروني 4 مي باشد و منبع ثبت کننده آن مرکز لرزه نگاری برگن-هلند(BER) است.
 آخرين زمين لرزه دستگاهي رويداده در استان تهران در تاريخ 21/6/2003 در ساعت 15:00:07 ثبت شده است.طول و عرض جغرافيايي رو مرکز آن ، به ترتيب 705/35 و966/52مي باشد.
   بزرگاي آن در مقياس امواج دروني 5/4 مي باشد و منبع ثبت کننده آن مرکز ملی اطلاعات زمين لرزه_امريکا(NEIC) است.

بزرگ ترين زمين لرزه دستگاهي رويداده در استان تهران در تاريخ 13/10/1962 در ساعت 10:23:38 ثبت شده است.طول و عرض جغرافيايي رو مرکز آن ، به ترتيب 75/35 و7/50مي باشد.
   بزرگاي آن در مقياس امواج دروني 5/5 مي باشد و منبع ثبت کننده آن مرکز لرزه نگاری مولکرين- فرانسه(MOF) است.

آذربايجان شرقي                 

قديمي ترين زمين لرزه دستگاهي رويداده در استان آذر بايجان شرقي در تاريخ26/7/1908 ساعت 03:23:00 ثبت شده است.طول و عرض جغرافيايي رو مرکز آن ، به ترتيب 7/38 و00/46مي باشد. بزرگاي آن در مقياس امواج سطحي 3/4 مي باشد و منبع ثبت کننده آن مرکز لرزه نگاری لوس آنجلس-آمريکا(PAS) است.

 

آخرين زمين لرزه دستگاهي رويداده در استان آذر بايجان شرقي در تاريخ 15/6/2002در ساعت 11:41:11 ثبت شده است.طول و عرض جغرافيايي رو مرکز آن ، به ترتيب 619/37 و130/46مي باشد.
   بزرگاي آن در مقياس امواج دروني 7/3 مي باشد و منبع ثبت کننده آن مرکز لرزه نگاری کاستاريکا(IDC) است.

بزرگترين زمين لرزه دستگاهي رويداده در استان آذر بايجان شرقي در تاريخ 29/5/1930 در ساعت 17:14:55 ثبت شده است.طول و عرض جغرافيايي رو مرکز آن ، به ترتيب 5/37و5/45مي باشد.
   بزرگاي آن در مقياس امواج سطحي 5/5 مي باشد و منبع ثبت کننده آن مرکز لرزه نگاری کراچی-پاکستان(KAR) است.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۴ساعت 15:24  توسط عباس نظری  |